top of page

Toimintatavat

Perhekotiyhteisön henkilöstö on sitoutunut sosiaalipedagogiseen työskentelytapaan, jossa pyritään sitouttamaan lapsia kasvamaan yhteisölliseen vastuuseen, avoimeen vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin kontakteihin.
 

Yhteisökasvatuksella ja vastuun kantamisella pyritään ehkäisemään lasten syrjäytymistä ja edesauttamaan heidän kasvamistaan tasapainoisiksi yksilöiksi

Toimintatavat käytännössä:

 • Perhekotivanhemmat tarjoavat lapsille vahvaa vanhemmuutta, rajoja, turvallisuutta ja hellää hoivaa. Vanhemmat ymmärtävät lasten traumoja ja kehityksellisiä viiveitä.
   

 • Yhdessä tekeminen ja yhteiset vapaa-ajan harrastukset vahvistavat lapsia kiinnittymään yhteisöön.
   

 • Luonto ja eläimet toimivat tärkeinä terapeuttisina elementteinä lasten kehityksessä.
   

 • Käytämme yksityisiä psykoterapeuttisia palveluita. Taide ja tarinallisuus toimivat välineinä traumojen työstämisessä.
   

 • Henkilökunta saa säännöllistä koulutusta ja työnohjausta.

bottom of page