Arvot

Koti

Haluamme, että jokainen lapsi tuntisi asuvansa kodissa.
 

Lapsen kunnioitus ja kuuleminen

Haluamme kohdata jokaisen lapsen ainutlaatuisena yksilönä ja tukea sekä vahvistaa hänen oman minuutensa kehittymistä. Jokaisen lapsen tulisi tulla kuulluksi, jotta hänestä voisi kasvaa terve, vastuullinen ja myönteinen ihminen.
 

Aito välittäminen ja rakkaus

Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja rakkauden arvoinen.
 

Sitoutuminen ja vastuullisuus

Kaikki työntekijät sitoutuvat työskentelemään ja toimimaan niin,
että lapset voisivat kokea heidät turvallisiksi aikuisiksi. Haluamme tukea ja vahvistaa lasten suhteita biologisiin vanhempiin ja sukulaisiin.

Kuntouttava työote

Työskentelymme tavoite on lasten ja heidän perheidensä kuntoutuminen.

 

Ammatillisuus

Haluamme tehdä ammatillista yhteistyötä lapsen verkostojen kanssa ja suunnitelmallisesti kehittää omaa ammattitaitoamme.
 

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys ja sen tuoma turvallisuus tukee yksilön identiteetin kehitystä auttaen häntä löytämään oman paikkansa yhteiskunnassa.

Perhekoti Oljenkorsi

050-355 7221

perhekoti@oljenkorsi.com

Perhekoti Keijuniitty

045-359 7006

perhekoti@oljenkorsi.com

Perhetyö ja jälkihuolto

050-917 0823 

jalkihuolto@oljenkorsi.com

Kotisivut päivitetty 15.3.2021