top of page

Jälkihuolto

Perhekotiyhteisö Oljenkorren jälkihuolto tarjoaa tukea nuorelle itsenäiseen elämänhallintaan ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Yksilöllinen jälkihuoltosuunnitelma laaditaan yhteistyössä nuoren sekä sosiaalityöntekijän kanssa.

Apua itsenäiseen elämänhallintaan

Jälkihuoltotyön tarkoitus on tarjota nuorelle tarvittavaa osaamista ja apuvälineitä itsenäisen elämän arjen haasteista selviytymistä varten. Tavoitteena on, että jälkihuollon päättyessä nuori kykenisi itsenäisesti hoitamaan käytännön asiansa ja tietäisi myös, mistä ja miten hakea apua tarvittaessa.

 

Kouluksen ja työelämän kautta kiinnittyminen yhteiskuntaan

Jälkihuollossa painotetaan koulutuksen ja työn tekemisen tärkeyttä. Nuorta autetaan hänen elämäntilanteestaan riippuen joko opiskelu- tai työpaikan löytämisessä ja niissä menestymisessä.

 

Verkostot ovat elämän tukipilari

Nuorta rohkaistaan sosiaalisten suhteiden muodostamiseen ja ylläpitoon. Keskeisenä osa-alueena on nuoren tukiverkoston kartoittaminen ja yhteydenpidon tukeminen sekä oman elämän kannalta merkityksellisten sosiaalisten suhteiden rakentaminen.

bottom of page