top of page

EVÄSTEET

Käytämme sivustollamme evästeitä palvelun toimivuuden takaamiseksi ja laadun tarkkailun mahdollistamiseksi.

 

Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tallentamisen.
 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat laitteellesi, jolla vierailet verkkosivuilla. Voit hallita evästeitä selaimesi asetuksista. 

 


TIETOSUOJASELOSTE

 

Rekisterin pitäjä

 

Perhekotiyhteisö Oljenkorsi Oy

Y-tunnus 2380548-5

Leppojantie 220, 16300 Orimattila

 

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Perhekotiyhteisö Oljenkorsi

Antti Sinkkonen

Leppojantie 220, 16300 Orimattila

perhekoti@oljenkorsi.com

 

 

Rekisterin nimi
 

Perhekotiyhteisö Oljenkorsi Oy asiakasrekisteri, johon kuuluvat yksiköt Perhekoti Oljenkorsi ja Perhekoti Keijuniitty.
 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Perhekotiyhteisö Oljenkorsi Oy:n asiakkaisiin liittyvien tietojen tarpeellinen käsittely. Tietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

 


Rekisterin tietosisältö
 

Rekisteri sisältää asiakkaisiin liittyviä ja kirjaamiseen tarvittavia oleellisia henkilötietoja sekä asiakasta koskevia dokumentteja.
 

Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakkaaseen ja omaisiin liittyviä tietoja:

 • nimi

 • sukupuoli

 • henkilötunnus

 • yhteystiedot

 • äidinkieli

 • perhesuhteet

 • sairaudet ja allergiat

 • omat ja kolmansilta osapuolilta saadut kirjaukset ja dokumentaatiot

 •  kotisivujen kautta IP-, eväste- ja kävijäseurannan tiedot
   

 

Säännönmukaiset tietolähteet
 

Asiakasrekisterin tiedot perustuvat asiakkuuden aikana kerättyihin sekä asiakkuuteen liittyvien yhteistyötahojen tietoihin ja dokumentteihin.
 

Rekisteriin talletettavia tietoja voidaan saada ja niitä voi kertyä asiakkaalta tai asiakkaan lähiomaisilta, sosiaalitoimelta, muulta asiakkuuteen liittyvältä kolmannelta osapuolelta sekä perhekodin toiminnasta.
 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
 

Tietoja voidaan pyydettäessä ja tarpeen mukaan luovuttaa asiakkuudesta vastaavalle tai vastaaville sosiaalitoimen edustajille sekä tietyin osin muille asiakkuuteen liittyville sidosryhmille. Tietoja luovutetaan pyydettäessä asiakkaalle siltä osin, kun hänellä on niihin oikeus.
 

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle pois lukien kotisivujen vierailuista automaattisesti kerätyt tiedot (evästeet, IP- ja kävijäseurantatiedot).
 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Asiakkaaseen liittyvä manuaalinen aineisto säilytetään Perhekotiyhteisö Oljenkorren lukituissa tiloissa. Sähköinen aineisto säilytetään ulkoisella kovalevyllä, joka säilytetään lukitussa tilassa. Aineistoon pääsy on vain perhekotiyhteisön hoitohenkilöstöllä. Tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on asiakassuhteen kannalta välttämätöntä.
 

 

Tarkastusoikeus
 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häneen liittyviä henkilörekisteritietoja. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdan 2 mukaiseen osoitteeseen ja yhteyshenkilölle kohdistettuna.

Tietojen tarkastus sovitaan asiakkuudesta vastaavan sosiaalitoimen kanssa. Sosiaalitoimella on oikeus ja valta harkita, tuleeko oikeutta omaan asiakastietoonsa rajoittaa.

 


Oikeus vaatia tiedon korjaamista
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjaamispyynnöt lähetetään kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdan 2 mukaiseen osoitteeseen ja yhteyshenkilölle kohdistettuna. Pyynnössä tulee selkeästi ilmaista, mitä tietojen korjaamispyyntö koskee. Jokainen tietojen korjaus sovitaan asiakkuudesta vastaavan sosiaalitoimen kanssa.

bottom of page